FORMA

Televízna reklama je jednou z najúčinnejších reklám. Žiadne iné médium neuspokojí toľko zmyslov naraz ako televízna reklama. Rozhlasovej reklame chýba obraz, printovej zase zvuk. Je dôležité jej načasovanie, ale aj forma.

Informáciu, ktorú chcete dostať k vašim budúcim zákazníkom (konzumentom) je potrebné dôkladne spracovať, skrátiť a zaobaliť do peknej a výstižnej grafiky a podfarbiť podmanivou hudbou. Neskôr v správnej miere dávkovať tak, aby sa vaša reklama „valila“ dlhodobo z každej „strany“.

Teraz stačí si už len vybrať tú správnu formu propagovania vášho tovaru, produktu a činnosti, samozrejme v závislosti od veľkosti vašej peňaženky:

1: INZERCIA (riadková alebo plošná)

– je určená pre súkromné osoby, ktoré nepodnikajú a neponúkajú žiadne služby ani tovar. Jedná sa len o kusový predaj nadbytočného zariadenia, vybavenia, šatstva a vecí osobnej povahy. Inzerát je charakteristický slovami ako: PREDÁM, KÚPIM, VYMENÍM, POŽIČIAM, PRENAJMEM, HĽADÁM …

Ak sa rozhodnete podať INZERÁT v našej TV, stačí keď vyplníte nasledujúce tlačivo, ktoré si teraz môžete stiahnuť z tejto stránky a vyplnené podať v niektorej našej zberni (Elektro IMO na Nám. SNP pri kostole alebo v stánku Chlieb pečivo pri ZŠ na Ulici F.Kráľa ), kde aj zaplatíte. Máte ešte tretiu možnosť, vyplniť elektronický formulár na tejto stránke (ELEKTRONICKÁ PODATEĽŇA) a platbu uhradiť elektronicky.

2: PONUKA PRÁCE

je určená pre podnikateľov a zamestnávateľov, ktorí hľadajú vhodných zamestnancov do svojej firmy. V tomto inzeráte sa nesmie uvádzať okrem voľnej pracovnej pozície (názov funkcie), názvu firmy, jej sídlo a kontaktné údaje nič iné. V rámci podpory zamestnanosti je uverejnenie takéhoto inzerátu v našej TV BEZPLATNÉ. Táto služba je však obmedzená max. na jeden mesiac/ jeden inzerát. Takáto ponuka je charakteristická slovami ako: ZAMESTNÁM, PRIJMEM, PONÚKAM PRÁCU …

Ak sa rozhodnete zverejniť PONUKU PRÁCE v našej TV, stačí keď vyplníte nasledujúce tlačivo, ktoré si teraz môžete stiahnuť z tejto stránky a vyplnené podať v niektorej našej zberni (Elektro IMO na Nám. SNP pri kostole alebo v stánku Chlieb pečivo pri ZŠ na Ulici F.Kráľa ). Môžete taktiež vyplniť elektronický formulár na tejto stránke (ELEKTRONICKÁ PODATEĽŇA). Máte ešte štvrtú možnosť poslať svoju ponuku práce na náš e-mail: tv@panoramapro.sk

3: GRATULÁCIA alebo SPOMIENKA

je určená všetkým tým, ktorí si spomenuli na svojich blízkych a takouto formou, verejne cez TV obrazovku pošlú krátky pozdrav príp. aj s fotografiou konkrétnym osobám. Taktiež je určená aj na spomienku blízkych zosnulých. Gratulácia alebo Spomienka je charakteristická slovami ako: GRATULUJEM, BLAHOŽELÁM, MENINY, NARODENINY, SVIATOK, JUBILEUM, SPOMÍNAME …

Ak sa rozhodnete podať Gratuláciu alebo Spomienku v našej TV, stačí keď vyplníte nasledujúce tlačivo, ktoré si teraz môžete stiahnuť z tejto stránky a vyplnené podať v niektorej našej zberni (Elektro IMO na Nám. SNP pri kostole alebo v stánku Chlieb pečivo pri ZŠ na Ulici F.Kráľa ), kde aj zaplatíte. Máte ešte tretiu možnosť, vyplniť elektronický formulár na tejto stránke (ELEKTRONICKÁ PODATEĽŇA) a platbu uhradiť elektronicky.

4: KOMERČNÝ OZNAM

je určený pre podnikateľov, ale aj súkromné osoby, ktoré niečo organizujú a chcú o tejto akcii dať vedieť širokej verejnosti. Podnikatelia môžu túto rubriku využiť napr. na propagáciu svojej akcie na zľavy, prípadne zmena otváracích hodín, zmena sídla a pod. Nie je však možné v takomto ozname používať reklamné slogany, logá, propagovať určité výrobky, tovar alebo služby. Oznam je charakteristický slovami ako: ORGANIZUJEM, ZMENA, KONÁ SA, AKCIA, ZĽAVA, OTVÁRACIE HODINY, POZÝVA, PROSÍ, ŽIADA …

Ak sa rozhodnete uverejniť OZNAM v našej TV, stačí keď vyplníte nasledujúce tlačivo, ktoré si teraz môžete stiahnuť z tejto stránky a vyplnené podať v niektorej našej zberni (Elektro IMO na Nám. SNP pri kostole alebo v stánku Chlieb pečivo pri ZŠ na Ulici F.Kráľa ), kde aj zaplatíte. Máte ešte tretiu možnosť, vyplniť elektronický formulár na tejto stránke (ELEKTRONICKÁ PODATEĽŇA) a platbu uhradiť elektronicky.

5: REKLAMA – grafická (statická)

je určená všetkým podnikateľom ale aj súkromným osobám, ktorí chcú propagovať svoje prevádzky, tovar alebo služby a majú hlbšie do peňaženky. Takáto forma reklamy je menej účinná ako ostatné typy reklám a teleshopingov. Zvyčajne sa jedná o kompletne spracovaný grafický obrázok (plagát), propagujúci zámer reklamnej kampane. Obsahuje názov firmy, jej logo, rôzne slogany, fotografie a pod. V takomto type reklamy je možné použiť všetky možné formy propagácie, zviditeľnenia a upútania pozornosti na reklamovaný objekt alebo subjekt. Zo zákona je však zakázaná reklama a propagácia: alkoholických nápojov, omamných látok a liekov na lekársky predpis, strelných zbraní a streliva. Taktiež politická a náboženská reklama je zakázaná, pokiaľ zákon neustanovuje inak. V reklame sa najčastejšie objavujú slová: JEDINEČNÝ, VÝHODNÝ, LACNÝ, NOVOOTVORENÝ, ZĽAVA a pod.

Ak sa rozhodnete uverejniť vašu grafickú REKLAMU v našej TV, stačí keď vyplníte nasledujúce tlačivo, ktoré si teraz môžete stiahnuť z tejto stránky a vyplnené podať aj s príslušnými prílohami (logo, fotografie… príp. kompletný plagát) v niektorej našej zberni (Elektro IMO na Nám. SNP pri kostole alebo v stánku Chlieb pečivo pri ZŠ na Ulici F.Kráľa ), kde aj zaplatíte. Máte ešte tretiu možnosť, vyplniť elektronický formulár na tejto stránke (ELEKTRONICKÁ PODATEĽŇA) a platbu uhradiť elektronicky.

6: REKLAMNÝ šot (hraná v pohybe- zvuk+obraz)

jedná sa o klasický živý reklamný šot, zvyčajne len niekoľko sekundovej dĺžky. Je určená všetkým podnikateľom, ale aj súkromným osobám, ktorí chcú propagovať svoje prevádzky, tovar alebo služby. Takýto typ reklamy je najúčinnejší. Reklamný šot je krátky umelecký útvar, ktorý svojim krátkym dejom veľmi výstižne a podmanivo vystihne podstatu a výhodu výrobku, služby alebo prevádzky. V takomto type reklamy je možné použiť všetky možné formy propagácie, zviditeľnenia a upútania pozornosti na reklamovaný objekt alebo subjekt. Zo zákona je však zakázaná reklama a propagácia: alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, omamných látok a liekov na lekársky predpis, strelných zbraní a streliva. Taktiež politická a náboženská reklama je zakázaná, pokiaľ zákon neustanovuje inak. V reklame sa najčastejšie objavujú slová: JEDINEČNÝ, VÝHODNÝ, LACNÝ, NOVOOTVORENÝ, ZĽAVA a pod.

Ak sa rozhodnete uverejniť vašu REKLAMU v našej TV, stačí keď nás budete kontaktovať na tel. číslach: 045/ 681 4224, 0905 648 285- Radoslav Haring. Prípadne e-mailom: riaditel@panoramapro.sk .

7: komerčná REPORTÁŽ

ide o spravodajský útvar niekoľko minútového komentovaného záznamu z podujatia, udalosti alebo akcie, kde sa zámerne propaguje značka, kvalita, cena, druh alebo názov výrobku príp. názov spoločnosti. Zvyčajne sa takáto reportáž používa pri informovaní verejnosti o novootvorenej prevádzke, obchode a obchodnom reťazci, zmene sortimentu a sídla firmy, výročia firmy, získaní výrazných úspechov a ocenení na trhu, uvedení novej značky a výrobkov na trh … Takáto reportáž nie je potom zaradená do spravodajstva našej televízie, ale do komerčného bloku vysielania.

Ak sa rozhodnete pre komerčnú REPORTÁŽ v našej TV, stačí keď nás budete kontaktovať na tel. číslach: 045/ 681 4224, 0905 648 285- Radoslav Haring. Prípadne e-mailom: riaditel@panoramapro.sk .

8: reklamný ROZHOVOR

je určený pre tie firmy a podnikateľov, ktorí chcú takouto prívetivou formou informovať na veľkom priestore o svojej firme, produktoch, službách či úspechoch. Ide o štúdiový rozhovor moderátora spolu so zástupcom propagovanej firmy. Rozhovor je dopredu pripravený a obsahovo dohodnutý, neskôr zákazníkom skorigovaný. Môže sa nahrávať priamo v priestoroch propagovanej prevádzky. Zvyčajne ide o niekoľko minútovú reláciu (cca 15), ktorá je zaradená do komerčného bloku vysielania.

Ak sa rozhodnete pre reklamný ROZHOVOR v našej TV, stačí keď nás budete kontaktovať na tel. číslach: 045/ 681 4224, 0905 648 285- Radoslav Haring. Prípadne e-mailom: riaditel@panoramapro.sk .

9: SPONZORING

je financovanie určitého druhu vysielaného programu. Zákazník (sponzor) si určí, ktorý konkrétny program chce sponzorovať, a tým prevezme finančnú záštitu nad výrobou tohto programu. Vysielateľ ako protihodnotu odvysiela pred týmto programom, po skončení tohto programu, ale aj vo všetkých prirodzených prestávkach tohto programu, krátku (niekoľko sekundovú) propagáciu jeho mena, ochrannej známky, dobrej povesti alebo hlavných aktivít tejto firmy. Sponzorom môže byť aj fyzická osoba. V našej TV je možné sponzorovať nasledovné relácie: PREDPOVEĎ POČASIA, ROZHOVOR, KULTÚRA, BEZ KOMENTÁRA, NÁZORY a prenosy zo zasadnutia poslancov MsZ.

Ak sa rozhodnete sponzorovať niektorú našu reláciu, stačí keď nás budete kontaktovať na tel. číslach: 045/ 681 4224, 0905 648 285- Radoslav Haring. Prípadne e-mailom: riaditel@panoramapro.sk .

10: TELENÁKUP (teleshoping)

je priama ponuka vysielaná verejnosti s cieľom poskytnúť tovar alebo službu vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov. Zvyčajne má formu klasického alebo telenákupného šotu, prípadne komerčnej reportáže či reklamného dokumentu. Telenákupný šot má zvyčajne rozsah do 15 min., kde moderátor opakovane nabáda divákov na výhodný nákup konkrétneho produktu. Pri takomto veľkom časovom priestore na prezentáciu všetkých výhod a nevýhod daného tovaru je aj veľká úspešnosť predaja. Telenákupný program má viac ako 15 min. a ide o ucelený samostatný televízny formát (komerčná reportáž, dokument alebo reklamný film). V takomto programe je divák priamo nabádaný na kúpu tovaru, nehnuteľnosti alebo využitie určitej služby a produktu napr. propagačný film školy či predaj realít. Všetky telenákupné formáty programov musia obsahovať cenu produktu, adresu príp. telefón, kde si propagovaný tovar alebo službu možno objednať.

Ak sa rozhodnete predávať, či propagovať cez našu TV, stačí keď nás budete kontaktovať na tel. číslach: 045/ 681 4224, 0905 648 285- Radoslav Haring. Prípadne e-mailom: riaditel@panoramapro.sk .

VÝROBA

V prípade že sa rozhodnete propagovať svoj tovar, prevádzku alebo službu u nás, je možné si dodať do vysielania vlastný hotový plagát, reklamný šot, reportáž, rozhovor, či teleshopingový program v zodpovedajúcej technickej a umeleckej kvalite. Takýto materiál musí byť právne vysporiadaný (autorské práva, výkony umelcov, práva tretích subjektov a pod.) tak, aby TV Panoráma mohla tento reklamný materiál zaradiť do svojho vysielania, umiestniť na svoju internetovú stránku, prípadne na iné nosiče. Taktiež musí spĺňať požiadavky zákona a nesmie obsahovať veci, ktoré zákon zase zakazuje.

Ak si zákazník (inzerent, zadávateľ) nedodá vlastný (hotový) reklamný materiál, naše produkčné oddelenie ochotne zákazníkovi vyrobí podľa požiadaviek zvolený formát reklamy na konkrétny produkt, službu či činnosť. Výroba reklamných materiálov a šotov pre formát: INZERCIA, PONUKA PRÁCE, GRATULÁCIA, SPOMIENKA, OZNAM, STATICKÁ REKLAMA a SPONZORING v našej TV je zadarmo. Je však viazaná len na našu TV a zákazník nedostane hotový reklamný materiál do „rúk“. V prípade, že takýto materiál (plagát, šot, teleshoping, reportáž a pod. ) chce zákazník použiť aj v iných médiách a iné účely, bude výroba spoplatnená.

Pri výrobe náš tým úzko spolupracuje so zadávateľom (zákazníkom). Po vzájomnej konzultácii žiadame zadávateľa o bodový súhrn činností jeho firmy, výrobný program, popis služieb, ktoré poskytuje… Zisťujeme jeho prednosti, výnimočnosť na trhu a predchádzajúcu marketingovú politiku firmy. Taktiež ho žiadame o dodanie firemného loga v prijateľnej kvalite, firemných sloganov a pod. Na základe dodaných podkladov a vzájomnej dohode o predstavách zákazníka na výsledný produkt (reklamný šot, plagát, reklamný rozhovor…) vypracujeme pre zadávateľa literárny scenár alebo návrh. Po následnom schválení nastupuje druhá, výrobná fáza.

Pre lepšiu predstavu si môžete pozrieť niekoľko ukážok hotových reklám a reklamných filmov vyrobených našou spoločnosťou. Nájdete ich v sekcii UKÁŽKY

UMIESTNENIE

1/ Reklamu zaradíme do vysielania TV Panoráma podľa dohody so zákazníkom. Práve zákazník si určí vysielacie dni. Jeden deň je však najmenšia jednotka pre vysielanie jedného reklamného šotu. Zákazník si však môže vybrať aj dlhodobú kampaň, kde jeho reklama bude vysielaná napr. každý druhý deň, či týždeň. Pri viacdňových vysielaniach jednej reklamy sú uplatnené aj určité výhody a zľavy. Všetky zazmluvnené reklamy na konkrétny deň, sú zaradené a zoskupené do reklamných blokov a sú periodicky vysielané počas celých 24 hodín. Minimálny garantovaný počet odvysielaní za jeden deň je 12 x. Výnimku tvorí SPONZORING, kde sponzorský odkaz je vysielaný vždy pred a po skončení konkrétneho sponzorovaného programu. Taktiež odvysielanie teleshopingu je limitované max. 8x v jeden deň. Prístup k takejto reklame pri vysielaní programu našou televíziou má zhruba 23 600 divákov nielen v meste Žarnovica, ale aj po celom Slovensku. (viac v sekcii FIRMA)

2/ Pre našich inzerentov sme pripravili aj bonus. Všetky typy reklám, inzerátov, či oznamov sú automaticky a bezplatne zaraďované aj na náš spravodajský internetový portál. Portál je synchronizovaný s TV vysielaným, takže v tie dni, keď je Vaša reklama vysielaná v TV Panoráma je umiestnená plnohodnotne aj na našom portáli. O návštevách a počte „videní“ vašej reklamy na našich stránkach vás bude informovať počítadlo návštev.

V prípade záujmu inzerovať alebo umiestniť nejakú formu reklamy, či bannera len na našej stránke, je možná aj takáto individuálna dohoda.

3/ Keďže firma Panoráma Production je aj produkčnou firmou, ponúkame Vám možnosť umiestniť vašu reklamu priamo na všetky DVD produkované našou spoločnosťou. Vaša reklama sa teda „doživotne“ automaticky stane súčasťou niekoho svadby, venčeka, či stužkovej slávnosti. Naša spoločnosť produkuje ročne stovky rôznych DVD so záznamami spoločenských a rodinných udalostí, ktoré neskôr vidí tisíce ďalších ľudí. Aj po rokoch…

Všetky tri ponúkané možnosti inzerovania a propagácie vašich produktov, firiem, či služieb cez našu spoločnosť, je možné si objednať samostatne alebo komplexne, samozrejme so zľavou.

CENA a PODMIENKY

Ceny sú uvedené v € za jeden príspevok na jeden deň s DPH
onlyweb

Uverejnenie len na WEBe

 • INZERCIA (PLOŠNÁ, RIADKOVÁ) € 0,30
 • GRATULÁCIA a SPOMIENKA € 0,70
 • GRATULÁCIA a SPOMIENKA (FOTO) € 1,50
 • OZNAM (KOMERČNÝ) € 2,00
 • REKLAMA (STATICKÁ) € 3,00
 • REKLAMNÝ ŠOT (ZVUK + OBRAZ) € 5
 • REPORTÁŽ (KOMERČNÁ) € 9
 • ROZHOVOR (REKLAMNÝ) € 10
 • TELENÁKUP (TELESHOPING) € 12
 • PONUKA PRÁCE € 0

DVD-icon1

Uverejnenie v TV a WEBe

 • REKLAMA (STATICKÁ) € 10
 • REKLAMNÝ ŠOT (ZVUK + OBRAZ) € 17
 • REPORTÁŽ (KOMERČNÁ) € 18
 • ROZHOVOR (REKLAMNÝ) € 20
 • TELENÁKUP (TELESHOPING) € 25
 • PONUKA PRÁCE € 0

Pri viacdňových zazmluvnených reklamných kampaniach, poskytujeme množstevné zľavy. Týka sa to všetkých produktov okrem sponzoringu a ponuky práce.

1/ za každých 5 dní predplatenej reklamnej kampane – ďalšie 2 dni zadarmo
2/ za každých 20 dní predplatenej reklamnej kampane – ďalších 10 dní zadarmo, neplatí bod 1/
3/ za 6 a viac mesiacov reklamnej kampane v jednom roku – sa cena znižuje o 3 € na jeden deň, neplatí bod 1/
4/ školy a školské zariadenia majú zľavu 50% z výslednej ceny
5/ pri kompletných mediálnych kampaniach (TV, WEB, DVD) – 20% z výslednej sumy

Pri vysielaní reklamy (príp. politickej reklamy), komerčnej reportáže, reklamného rozhovoru, sponzoringu a telenákupu uzatvára naša TV štandardnú zmluvu o odvysielaní reklamy.

V prípade, že reklamný šot alebo príspevok do vysielania nevyrobila naša spoločnosť, požadujeme pri dodaní tohto materiálu do vysielania aj vyplnenú sprievodku reklamného šotu a vysporiadanie všetkých autorských, hudobných a iných práv tretích osôb tak, aby televízia Panoráma mohla tento reklamný materiál zaradiť do svojho vysielania.

Ak sa zákazník rozhodne pre naše produkčné oddelenie a reklamný materiál vyrábame my, tieto náležitosti logicky nevyžadujeme a so zákazníkom sa spíše len zmluva o odvysielaní reklamy. Navyše reklamný materiál do rubriky REKLAMA (statická), INZERCIA, OZNAMY, GRATULÁCIA, SPOMIENKA, PONUKA PRÁCE a SPONZORING vyrobíme do nášho vysielania ZDARMA. Ak sa má ale tento materiál použiť aj mimo vysielania a produkcie našej spoločnosti, účtujeme si za výrobu komerčné ceny podľa nášho cenníka za výrobu reklamy a reklamných šotov.

Pri výrobe iných typov reklám a reklamných filmov pre naše vysielanie si účtujeme nasledovné fixné symbolické ceny:

REKLAMNÝ ŠOT 34 €
REPORTÁŽ (KOMERČNÁ) 35 €
ROZHOVOR (REKLAMNÝ) 40 €
TELENÁKUP (TELESHOPING) 100 €

Ak sa má ale tento materiál použiť aj mimo vysielania a produkcie našej spoločnosti, účtujeme si za výrobu komerčné ceny podľa nášho cenníka za výrobu reklamy a reklamných šotov.