Ponúkame Vám široké spektrum prác zo všetkých oblastí potrieb zákazníkov.

RODINNÉ UDALOSTI :

✓ SVADBY
✓ KRSTINY
✓ NARODENINY, MENINY
✓ PRIMÍCIE
✓ RODINNÉ OSLAVY


v skupine rodinné udalosti je zahrnuté:

✓ natočenie udalosti
✓ zostrih natočeného materiálu
✓ ozvučenie
✓ vloženie tituliek
✓ vloženie vlastných fotografií
✓ vloženie grafiky
✓ príp. úvodný kamerovaný klip
✓ DVD alebo video kazeta vo zvolenom formáte v PVC obale s grafikou

SPOLOČENSKÉ UDALOSTI:

✓ STUŽKOVÉ SLÁVNOSTI
✓ PROMÓCIE
✓ SV. PRIJÍMANIA
✓ KONFIRMÁCIE
✓ BIRMOVKY
✓ KONCERTY
✓ SÚŤAŽE
✓ VÝSTAVY
✓ ŠPORTOVÉ PODUJATIA
✓ VENČEKY
✓ MÓDNE PREHLIADKY
✓ FIREMNÉ PODUJATIA
✓ STRETNUTIA
✓ VÝLETY
✓ SLÁVNOSTI


v skupine spoločenské udalosti je zahrnuté:

✓ natočenie udalosti
✓ zostrih natočeného materiálu
✓ ozvučenie
✓ vloženie tituliek
✓ vloženie fotografií
✓ vloženie grafiky
✓ natočenie úvodných klipov (zapečatenie tr.knihy, tváre s menami, mesto, príroda, …)
✓ DVD alebo videokazety vo zvolenom formáte v PVC obale s grafikou
✓ pri veľkom odbere kaziet výrazné zľavy
✓ pri odbere nad 20 ks. – 1 DVD/ VHS zdarma

DOKUMENTÁRNA TVORBA :

✓ DOKUMENTÁRNE FILMY
✓ REKLAMNÉ FILMY (PODNIKY, ORGANIZÁCIE, SÚKROMNÍCI, CESTOV. KANCELÁRIE)
✓ REPORTÁŽE Z PODUJATÍ
✓ PODKLADY NA ŠKOLENIA
✓ PREZENTAČNÉ FIREMNÉ MATERIÁLY
✓ DOKUMENTÁCIA PRIEBEHU STAVEBNÝCH PRÁC
✓ DOLEŽITÉ FIREMNÉ JEDNANIA
✓ INŠTRUKTÁŽNE FILMY


v skupine dokumentárna tvorba je zahrnuté:

✓ tvorba technického scenára, prípadne obrazového
✓ natočenie surového materiálu
✓ zostrih natočeného materiálu
✓ ozvučenie
✓ nahovorenie komentára
✓ vloženie tituliek
✓ vloženie grafiky (firemné logo)
✓ vloženie fotografií, diapozitívov, …
✓ vloženie animácií
✓ špeciálne efekty
✓ zákazník dostane dokument na médiu a formáte, ktorý si vyberie

TELEVÍZNA TVORBA :

✓ VÝROBA TEMATICKÝCH RELÁCIÍ
✓ VÝROBA PUBLICISTICKÝCH RELÁCIÍ
✓ VÝROBA SPRAVODAJSKÝCH ŠOTOV
✓ ZÁZNAM A VÝROBA RELÁCIÍ ZO ZASADNUTÍ A ROKOVANÍ
✓ ZÁZNAM ZO ZÁBAVNÝCH PROGRAMOV A VYSTÚPENÍ
✓ VÝROBA ŠTÚDIOVÝCH ROZHOVOROV
✓ VÝROBA REKLAMNÝCH ROZHOVOROV


v skupine televízna tvorba je zahrnuté:

✓ tvorba technického a literárneho scenára
✓ natočenie surového materiálu
✓ natočenie komentára pod reportáž
✓ zostrih natočeného materiálu
✓ dodatočné ozvučenie
✓ nahovorenie komentára
✓ vloženie tituliek
✓ vloženie grafiky
✓ vloženie fotografií, diapozitívov, …

Postprodukčné práce v sebe zahŕňajú :

✓ zostrih z dodaného materiálu (rodinné udalosti, výstavy, súťaže, dovolenky, služobné cesty, a i.)
✓ ozvučenie hudobným doprovodom
✓ nahovorenie komentára (autorom záznamu)
✓ nahovorenie komentára (speakrom muž-ženy)
✓ dabing
✓ tvorba a vloženie dynamických alebo statických tituliek
✓ návrh a tvorba grafiky
✓ tvorba a aplikácia špeciálnych efektov
✓ vloženie fotografií, diapozitívov, obrázkov, grafiky a i.
✓ audio prepis (z-do) MG, VID, CD, DVD, DAT, GR
✓ video prepis (z-do) DVD, CD, MiniDV, D8, S-VHS, S-VHS-C, VHS, VHS-C, VIDEO8, Hi8, 8mm(N8,S8), VHS LP-SP, iné formáty s dodaním vlastného zariadenia
✓ odkódovanie nahrávky (s dodržaním autorských práv)
✓ konverzia (digitalizácia) nahrávky do PC (AVI, MPEG1,MPEG2, WMV, VOB …)
✓ scan obrázkov, fotografií, diapozitívov
✓ fotografie z videa – do formátu A4
✓ knižný obal s grafikou

HRANÁ TVORBA:

✓ REKLAMNÉ ŠOTY
✓ HUDOBNÉ VIDEO KLIPY
✓ HRANÉ KLIPY
✓ KRÁTKE SCÉNKY


v skupine hraná tvorba je zahrnuté:

✓ tvorba literárneho, technického, prípadne obrazového scenára
✓ zabezpečenie technického vybavenia a rekvizít
✓ natočenie surového materiálu
✓ zostrih materiálu
✓ vloženie tituliek
✓ vloženie grafiky
✓ špeciálne efekty
✓ ozvučenie
✓ zákazník dostane dokument na médiu a formáte v akom si vyberie