TV PANORÁMA

HISTÓRIA

Televízia Panoráma, najprv len v meste Žarnovica, začala vysielať 19.3.2006. No licenciu (T176/2005) na svoje prevádzkovanie vysielania získala od Rady pre vysielanie a retransmisiu už 13.12.2005.

Od prvých dní vysielala ako lokálna televízia v káblovom televíznom rozvode zhruba pre 3500 obyvateľov, čo bolo okolo 56% obyvateľov mesta Žarnovica. Od prvého dňa vysielala 24 hod. denne, 7 dní v týždni zhruba v polhodinových cykloch svoje písané spravodajstvo (INFOTEXT). Postupne sa nabaľovali aj ďalšie rubriky, ako: Gratulácie a spomienky, Rady a recepty, Rozhovory, Flash správy alebo komerčné Inzeráty a Oznamy. Rubrika Rozhovor, sa už po pár mesiacoch pretransformovala na „polo-infotex“, pretože na obrazovke boli už len fotografie ľudí a tematické zábery a vo zvuku bol vysielaný samotný rozhovor. (rozhlasová publicistika).

Od roku 2007 televízia Panoráma pravidelne začala vysielať živé prenosy zo zasadnutí poslancov MsZ. Keďže technicky nebolo možné zabezpečiť priame prenosy z týchto zasadnutí, vysielali sa zo záznamu vždy do niekoľkých hodín od skončenia. Preto bolo vždy pri výrobe týchto záznamov pristupované ako k priamym prenosom, pretože by nebolo kedy dodatočne postprodukčne záznam spracovať. Dodnes sa všetky MsZ poslancov vyrábajú na 4 kamery, na mieste sa strihajú, zvučia a titulkujú. (Archív)

Od roku 2009 pribudla ďalšia „živá“ rubrika filmových noviniek v kinách pod názvom Filmový týždeň. Išlo o moderovanú reláciu filmových noviniek s týždennou periodicitou. Statický infotext bol postupne nahrádzaný moderovanými rubrikami.

18.5.2009 televízia Panoráma zmenila úplne svoju programovú štruktúru vysielania a prešla na 2 hod. bloky živého vysielania. Začala vyrábať vlastné spravodajstvo a publicistiku, pribudli nové relácie a veľkú časť spravodajstva, publicistiky a dokumentov preberala od regionálnej televízie BBSK TV13 Banská Bystrica. Jedna hodina bola zložená z prebratých programov televízie TV13 B. Bystrice a druhá hodina bola zložená z programov vlastnej produkcie, teda TVP Žarnovica. Každú párnu hodinu boli vysielané programy TV13 a každú nepárnu hodinu programy z produkcie TVP. Týmto dňom pribudli aj nové relácie z vlastnej produkcie ako NÁZORY, KOMPETENTNÍ, KULTÚRA a i. Zároveň bol spustený aj Crawle alebo News Ticker (bežiace titulky) s najnovšími informáciami, oznamami a správami, ktoré boli/ sú nepretržite vysielané v hornej časti obrazovky. Zároveň bol, ako alternatíva k TV vysielaniu, spustený internetový spravodajský portál televízie Panoráma v Žarnovici (Archív) , kde bolo/ je, v jednotlivých rubrikách, zatriedený kompletný obsah vysielania tejto televízie až do dnešných dní. TVP v tomto období vysielala cca 24 formátov z vlastnej alebo prevzatej produkcie.

11. 6. 2009 bola TV Panoráma prijatá za riadneho člena spolku lokálnych televíznych staníc Slovenska (LOTOS)

Zánikom televízie Banskobystrického samosprávneho kraja TV13, bola nútená TVP opätovne zmeniť svoju vysielaciu štruktúru. Od 25.4.2011 prešla už len na hodinové cykly vysielania. Všetky programy vlastnej produkcie zostali nezmenené a pribudlo niekoľko nových, ale aj prevzatých od iných regionálnych televízií a nezávislých producentov. Do programovej štruktúry sa dostali už aj dokumenty, či hudobno-zábavné programy. V tomto období začala TVP 1x /2 mesiace vysielať (preberať) aj kompletné záznamy zo zasadnutí poslancov BBSK.

Od 1.1.2012 prešla TV Panoráma na vysielanie vo formáte 16:9.

Od 1.9.2012 TV Panorámu začal šíriť, cez svoje optické siete, po území Slovenska poskytovateľ TV retransmisie Antik Telecom. Od tohto dňa vysielanie TVP môžu prijímať okrem Žarnovice aj diváci (cca 23 600 divákov) v niektorých veľkých a menších mestách po Slovensku (Košice, Humenné, Stropkov, Trebišov, Vranov nad Topľov, Svit, Veľké Kapušany a i.). Od tohto dátumu sa zmenila aj vysielacia štruktúra a pribudlo niekoľko prevzatých relácií (Like IT, City Lady, Bývajme bezpečne a i.)

SÚČASNOSŤ

V súčasnosti regionálna TV Panoráma vysiela 24/ 7/ 365 dní v roku pre zhruba 23 600 divákov po celom Slovensku. Okrem Žarnovice si môžu TVP naladiť napr. V Košiciach, Humennom, Vranove nad Topľou, Kráľovskom Chlmci, Sečovciach, Hriňovej a inde. Svojim spravodajským obsahom sa prioritne zameriava na región Žarnovice a blízkeho okolia. Jej publicistika je ale nadregionálna. TVP vysiela denné spravodajstvo (7x týždeň) a 11 formátov relácií z prevzatej alebo vlastnej produkcie vysielaných premiérovo s týždennou periodicitou. Taktiež pravidelne vysiela kompletné záznamy z mestských zastupiteľstiev, zastupiteľstiev BBSK a sv. omší. (viac v programovej štruktúre). Nabaľovacím spôsobom sú všetky správy, rubriky a relácie vo vysielaní max. 48 hod. a vypadávajú. Niektoré relácie a dokumenty sú vo vysielaní len 24 hod.

TV Panoráma sa od samého začiatku riadi dvomi filozofiami, ktoré aj dodržiava:

  1. nikdy nič nereprízovať
  2. spravodajstvo do niekoľkých hodín
Televízia Panoráma je súčasťou produkčnej firmy Panoráma Production, ktorá má v tomto regióne svoju dlhoročnú tradíciu. Ako produkčná firma pôsobí na trhu od roku 2000, ale jej majiteľ Radoslav Haring pracuje v tejto oblasti už od roku 1991.

Naše LOGO a BANNERY na stiahnutie

kliknite na obrázok pravým tlačidlom myši a vyberte „Uložiť obrázok ako..