Slideshow

home page main slideshow

júl 13, 2019

Škôlka konečne dokončená

Exkurzia do nových ale aj zrenovovaných priestorov MŠ na Ulici A.Sládkoviča v Žarnovici. Rozhovor s projektovým manažérom mesta.
júl 13, 2019

Absolventský koncert ZUŠ

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení žiakom ZUŠ v Žarnovici. Pri tejto príležitosti prebehla výstava absolventských prác výtvarného odboru a koncert žiakov hudobného odboru.
júl 12, 2019

Kam ste chodievali na prázdniny?

Anketa v uliciach mesta Žarnovica a Hodruša - Hámre.
júl 10, 2019

Koniec školského roka na cirkevnej škole

Záznam z roku 1993, prvého konca školského roku na ...
december 17, 2018

Počasie