Prišli do Žarnovice poukázať na rasizmus a intoleranciu